Thursday, October 31, 2013

Töötoad

I Rahvuslikud mustrid ja motiivid tänapäeva tootedisainis (eesti keeles) 

Kavas on analyysida nn etnomustrite buumi näidiseid 21. sajandi artefaktide najal (nii kodu-kui välismaiseid näiteid, nt http://hictrading.eu/et/galerii ja http://www.gudrunsjoden.com/eu/2013-winter/inspiration/winter-2013/inspired-by-muhu) ja lähemalt vaadata, missugused elemendid on algsetelt artefaktidelt yle võetud, missugused maha jäetud ja kuidas see kõik tähendusloomele mõjub. 


Kadri Tüür on sündinud 1975. aastal, lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga eesti kirjanduse erialal, magistrikraad Turu Ülikoolist võrdleva kirjandusteaduse alalt (2002) ja Tartu Ülikoolist semiootika erialalt (2003). TÜ semiootika osakonna doktorant; uurimisteemaks eesti looduskirjandus. Töötanud Muhu Muuseumi juhatajana ning Eesti Kirjandusmuuseumis projektijuhina. Osakoormusega teadur eesti kirjanduse õppetooli juures alates 2012. aastast. Peamisteks uurimisteemadeks looduskirjanduse kõrval on looduse kujutamine eesti kirjandusklassikute teostes, samuti kirjandusteooria, iseäranis ökokriitika. Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Semiootika Seltsi, Eesti Loodusuurijate Seltsi ja EYS Veljesto liige.II Subjektiivsus + kontekst = koloniaalsus (inglise keeles)

 Workshop uurib subjektiivsust, lähtudes koloniaalsuse kontseptsioonist ja vahetust geopoliitilisest kontekstist. 

Koloniaalsuse kontseptsiooni tutvustas Lõuna-Ameerika mõtleja Anibal Quijano kui Euroopa koloniaalsest ekspansioonist moodustunud süsteemi, mis seob ühtviisi nii majandust ja võimu kui ka subjektiivsuse ja teadmiste kõiki tasandeid. Kesksel kohal on küsimus - kuidas geopoliitiline kontekst (Lõuna-Eesti, endine Ida-Euroopa) mõjutab meie subjektiivsust, alates identiteedist, lõpetades esteetilise tajuga.
Workshop sisaldab teoreetilist eeltööd ja diskussiooni ning eksperimentaalseid tegevusi. Workshop on kontseptuaalne sissejuhatus 10. novembril Tartu Kunstimuuseumis aset leidvale interdistsiplinaarsele seminarile "Maastik ja koloniaalsus", mis tegeleb maastiku ja selle representatsiooni ning looduse ja subjektiivsuse problemaatikaga.

Tanel Rander - kunstnik, kirjanik, kriitik. Loominguline tegevus jaguneb eksperimentaalseteks, keele ja psühholoogia tasandil toimivateks performatiivseteks praktikateks ja kriitiliseks, Ida-Euroopa diskursuse ja dekoloniaalsusega seotud uurimuseks. Raamatud - "Kontrolli alt väljas" (chaneldior, Ji, 2008) ja "Tammeöö" (Erkki Luuk ja c:, 2012). Koostöö grupiga 10x10m - performance "Inimmetsandus" (2012, theatre.now - Performance Compost, Kiasma, Helsinki), performance "Mees üle parda" (Augusti Tantsufestival 2013, Kanuti Gildi Saal). Viimased isikunäitused "Decolonize This" (2012, Y Galerii, Tartu) ja "No Borders - No Difference?" (2013, Tartu Kunstimaja).

No comments:

Post a Comment